เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 คณะสงฆ์อำเภอหนองม่วง (กองทุนสงฆ์ประชานุเคราะห์), นายชัย ภู่เจริญชัยวรรณ นายอำเภอหนองม่วง
พร้อมด้วยนายยศวิน บำรุงเวช ปลัดอาวุโส, นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง พร้อมคณะผู้บริหารและปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง,
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ออกตรวจเยี่ย มและช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน หมู่ที่ 9 ตำบลหนองม่วง