วันที่ 23 ตุลาคม 2565 นางสาวธนพร แป้นจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง
คณะผู้บริหารเเละพนักงานส่วนตำบล ร่วมกิจกรรมวางพวงมาลาน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยะมหาราช
ณ ที่ว่าการอำเภอหนองม่วง