20 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง
ลงพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ.2565
ให้กับสุนัขเเละเเมวของประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ 8 ต.หนองม่วง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี