วันที่ 13 ตุลาคม 2565 นางสาวธนพร แป้นจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง
คณะผู้บริหารเเละพนักงานส่วนตำบล ร่วมกิจกรรมตักบาตรอาหารเเห้งเเละพิธีวางพวกมาลา
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ณ ที่ว่าการอำเภอหนองม่วง จ.ลพบุรี