วันที่ 12 สิงหาคม 2565 นางสาวธนพร แป้นจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเเละพนักงานส่วนตำบลหนองม่วง เข้าร่วมกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
ณ หอประชุม ที่ว่าการอำเภอหนองม่วง