วันที่ 1 มิถุนายน 2565 นำโดย นายชัย ภู่เจริญชัยวรรณ
นายอำเภอหนองม่วง และ นางสาวธนพร แป้นจันทร์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง ได้เข้าร่วมกิจกรรม
โครงการ"จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์เเละปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ"
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ ที่ว่าการอำเภอหนองม่วง