วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 นางสาวธนพร แป้นจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกอบต. พนักงานเเละลูกจ้าง อบต.หนองม่วง
เข้าร่วมกิจกรรมเเห่กระทง เนื่องในวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2565
บริเวณตลาดหนองม่วง