วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. ร้อยตำรวจโท ภพชนก ชลานุเคราะห์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในการมอบสิ่งของและเครื่องใช้ที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตประจำวัน ให้กับผู้ด้อยโอกาส
และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) จำนวน 300 ชุด
ณ วัดบ่อยาง ตำบลหนองม่วง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี โดย นายสมพร ทองอยู่ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอหนองม่วง
พร้อมด้วย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง คณะผู้บริหาร สมาชิก อบต.
ข้าราชการ และพนักงาน หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ปลัดอำเภอและ คณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอหนองม่วง
ได้ให้การต้อนรับ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และคณะชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลพบุรี
พร้อมทั้งร่วมกันมอบสิ่งของและเครื่องใช้ที่จำเป็นฯ ให้กับผู้ด้อยโอกาสและผู้ที่ได้ผลกระทบฯ
และเยี่ยมบ้านผู้ด้อยโอกาส ราย นางสาวสมัย ขำพ่วง อายุ 83 ปี อยู่บ้านเลขที่ 113 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองม่วง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี
ป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง โรคเก๊าท์ และพิการทางการเคลื่อนไหว